Bedrijfsmissie

Groep Vorsselmans is een toonaangevende specialist in aluminium ramen en gevels, gelegen te Loenhout in de provincie Antwerpen. We ontwerpen, installeren en monteren al meer dan 45 jaar ramen en complexe gevelconstructies van topkwaliteit. Sinds 2007 plaatsen we ook zonnepanelen op industriële en residentiële gebouwen.

Wij zijn zowel actief in de Benelux als in het Verenigd Koninkrijk voor talloze grote en kleine projecten. We hanteren een integrale aanpak van bouwprojecten: we denken mee met de architect en de bouwheer, voeren zélf een diepgravende technische studie uit en overleggen nauw met andere partners tijdens de uitvoering. We garanderen topkwaliteit door onze persoonlijke benadering en materialen van hoge kwaliteit.

Missie

Ons hoogste doel is “topkwaliteit op maat door duurzame samenwerking”. Klantentevredenheid staat bovenaan de prioriteitenlijst van Vorsselmans. Hierbij wordt van alle medewerkers verwacht om de afgesproken waarden na te leven in concrete werksituaties van elke dag. Samenwerking, Engagement en Excellentie zijn onze kernwaarden.

 

Samenwerking
Krachten bundelen om een gezamenlijk doel te bereiken

image001-3

 

Engagement
Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op een eerlijke en oprechte manier. Afspraak = afspraak

image002

 

Excellentie
Onze expertise op een efficiënte manier inzetten voor het leveren van topkwaliteit

image003-1

 

Strategie 2020

Wij hebben een strategie uitgeschreven op middellange termijn, Strategie 2020. Onze strategie is om verder te groeien als specialist in ons vakgebied. De specifieke doelstellingen omschrijven we in de Balanced Score Card. Deze wordt jaarlijks herzien, en kijkt minimaal 3 jaar vooruit. We voorzien een gestage groei van 3 à 5%  per jaar.

Om dit te kunnen realiseren moeten alle medewerkers in een professioneel kader kunnen werken. Dit wil zeggen dat alle geschikte middelen om kwaliteit en duurzaamheid te garanderen, worden ter beschikking gesteld. Een doorgedreven interne en externe opleiding moet het beste in elke medewerker naar boven halen. Een overall beleidsplan voor alle medewerkers wordt in nauw overleg tussen de personeelsdienst en de leidinggevenden opgesteld en nageleefd. Iedere medewerker moet weten waarop hij moet focussen om zijn bijdrage van de strategie te kunnen realiseren.

Leiderschap dient vanuit het MT doorheen heel de organisatie te worden overgedragen. High potentials moeten de kans krijgen om te groeien.

We willen het komende jaar inzetten op het uitwerken van een strategisch competentiebeleid. Onze competentieprofielen moeten gebruikt kunnen worden om te komen tot een loopbaanbeleid voor onze medewerkers.  Eenmaal alle competenties verzameld zijn, gaan we dit moeten samenbrengen in een systeem dat ons toelaat om deze competenties te integreren met het leerbeleid, het instroombeleid, de onderlinge taakverdeling en de loopbaan- en functioneringsgesprekken. Tot slot willen we komen tot een langere termijn personeelsplan dat als strategisch instrument kan ingezet worden om onze organisatie en onze medewerkers duurzaam te doen groeien.

In de pijler loopbaanbeleid moeten we inspanningen leveren voor het verbeteren van de interne mobiliteit.

Proactief gaan we ons competentie- en loopbaanbeleid aftoetsen aan het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. We streven er immers naar dat iedereen zo lang mogelijk en met veel voldoening bij ons aan het werk blijft.

Dit traject wordt gesubsidieerd door Europees Sociaal Fonds Agentschap Vlaanderen VZW.

combinatielogo_esf