Aantal nieuwbouwwoningen mét zonnepanelen stijgt van 15% naar meer dan 50%

Sinds 2006 moeten bouw- en verbouwprojecten in Vlaanderen aan de Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) eisen voldoen. Sinds 2014 moet elke nieuwbouw ook een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare energiebronnen. Het Vlaams Energie agentschap (VEA) maakte een uitgebreid rapport met een aantal analyses en kerncijfers over EPB in de periode 2006 – 2016.

 

Cijfers PV in EPB 2006-2016

Onderstaande grafiek toont per aanvraagjaar op hoeveel procent van de nieuwe woongebouwen PV panelen zijn geplaatst. In het jaar 2014 is er een heel grote toename in het aandeel woningen met zonnepanelen. Dit is het gevolg van het verplichte aandeel hernieuwbare energie dat werd ingevoerd in 2014.

Impact-EPB-op-PV

De meeste woongebouwen passen slechts één hernieuwbare energie technologie toe. In aanvraagjaar 2013 bevatten slechts 2% van de aanvragen een combinatie van zonnepanelen en een warmtepomp. Het VEA stelt vast dat de toepassing van PV-panelen zoals verwacht sterk E-peil gebonden is. Woongebouwen met een E-peil van E20 en lager beschikken bijna altijd over PV-panelen terwijl die bij een E-peil van E65 of hoger bijna nooit voorkomen.

 

Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2017/02