Beleidsverklaring

Voorkomen van negatieve effecten voor de directe leefomgeving

Onze manier van leven in en rond onze gebouwen is onmiddellijk merkbaar in de nabije omgeving. We willen geen overdreven snelheid in de kleine straatjes & het lossen en laden van vrachtwagens doen we bewust met elektrische hulpmiddelen om geen overtollig lawaai te maken. De tuin van onze buren is geen parking voor onze wagens. We feesten graag maar denken aan burenlawaai.

Voorkomen van verspilling van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen

We kopen jaarlijks ca. 560 ton aluminium aan. Een goede optimalisatie kan tot 10% besparen – denk daarom mee! Houd deuren en poorten gesloten in de koude wintermaanden, zet geen ramen open in ruimtes die gekoeld worden door een airco-installatie en meld een persluchtlek!

Naleven en voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en andere opgelegde eisen

Mors je vloeibare producten, kuis ze meteen op. Zie je een verontreiniging, meldt dit aan je chef of de preventie adviseur. Gooi je afval in de juiste containers, wij sorteren! Wees bewust van de regelgeving bij aankoop in- of met verkoop naar het buitenland.

Vergroten van het milieubewustzijn bij onze medewerkers

Door elkaar aan te spreken over milieu en duurzaamheid, kan het bewustzijn alleen maar groeien. Draag – net zoals elke goede huisvader – deze boodschap over op nieuwe collega’s en maak hen enthousiast om mee te doen aan reductie van onze ecologische voetafdruk. Adviseer je klanten tot energiezuinige oplossingen, lage U-waarden, etc.

Reduceren van afvalstromen

Wij produceren jaarlijks ruim 600 ton CO2. Ons doel is dit volume jaarlijks te verminderen door bewuste keuzes. Investeren in LED-verlichting of wagens die minder verbruiken zijn maar enkele voorbeelden. Rij rustig, carpool met collega’s en laat goederen indien mogelijk meteen op de werf leveren.

 

Wij kunnen het niet alleen. Enkel als jullie je engageren om mee te werken aan dit beleid, stralen wij dit samen uit naar onze directe en indirecte omgeving. Zo werken wij aan een duurzame en schone wereld!