Strategie 2022

combinatielogo_esf

Samen met een geëngageerde coalitie van werknemers hebben we een strategie uitgeschreven op middellange termijn: Strategie 2022. Onze strategie is om verder te groeien als specialist in ons vakgebied. De specifieke doelstellingen omschrijven we in de Balanced Score Card welk jaarlijks herzien wordt en minimaal 3 jaar vooruit kijkt. 

Om dit te kunnen realiseren moeten alle medewerkers in een professioneel kader kunnen werken. Dit wil zeggen dat alle geschikte middelen om kwaliteit en duurzaamheid te garanderen, worden ter beschikking gesteld. Een doorgedreven interne en externe opleiding moet het beste in elke medewerker naar boven halen. Een overall beleidsplan voor alle medewerkers wordt in nauw overleg tussen de personeelsdienst en de leidinggevenden opgesteld en nageleefd. Iedere medewerker moet weten waarop hij moet focussen om zijn bijdrage van de strategie te kunnen realiseren.

Leiderschap dient vanuit het MT doorheen heel de organisatie te worden overgedragen. High potentials moeten de kans krijgen om te groeien.

We willen het komende jaar inzetten op het uitwerken van een strategisch competentiebeleid. Onze competentieprofielen moeten gebruikt kunnen worden om te komen tot een loopbaanbeleid voor onze medewerkers.  Eenmaal alle competenties verzameld zijn, gaan we dit moeten samenbrengen in een systeem dat ons toelaat om deze competenties te integreren met het leerbeleid, het instroombeleid, de onderlinge taakverdeling en de loopbaan- en functioneringsgesprekken. Tot slot willen we komen tot een langere termijn personeelsplan dat als strategisch instrument kan ingezet worden om onze organisatie en onze medewerkers duurzaam te doen groeien.

In de pijler loopbaanbeleid moeten we inspanningen leveren voor het verbeteren van de interne mobiliteit.

Proactief gaan we ons competentie- en loopbaanbeleid aftoetsen aan het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. We streven er immers naar dat iedereen zo lang mogelijk en met veel voldoening bij ons aan het werk blijft. Dit traject wordt gesubsidieerd door Europees Sociaal Fonds Agentschap Vlaanderen VZW.