• Project: Rijnstraat 8
  • Architect: OMA
  • Aannemer: PoortCentraal
  • Fotograaf: Bart van Hoek
Dit is de grid-sizer. Do not remove!

Rijnstraat 8

Om te voldoen aan het nieuwe werken, de huidige eisen op het gebied van  duurzaamheid en beveiliging, is het pand aan de Rijnstraat 8 in Den Haag (het voormalige gebouw van het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) aan een grondige renovatie toe.

Meer dan 6.000 gebruikers
De vernieuwde Rijnstraat 8 maakt deel uit van het nieuwe Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. In dit plan ligt de nadruk op een efficiënte en effectieve overheid waarbij er met een andere blik naar overheidskantoren wordt gekeken. Rijnstraat 8 wordt dan ook een flexibel kantoor. Niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst maar geschikt voor meerdere organisaties. In totaal komen er 4.400 werkplekken voor meer dan 6.000 gebruikers.

Gemoderniseerde werkomgeving
Het architectenbureau OMA heeft in samenwerking met de oorspronkelijke architect Jan Hoogstad een integraal concept ontwikkeld. De kracht van het ontwerp is de versterking van de bestaande architectonische kwaliteiten. Zo wordt het bestaande gebouw getransformeerd naar een moderne en comfortabele werkomgeving dat nauw in contact staat met de omgeving. De plint van het gebouw wordt bijvoorbeeld transparant. Publieke routes krijgen een nieuwe dimensie. En het gebouw komt opnieuw in verbinding met de stad.

Kwaliteit en duurzaamheid
De aanpassing van Rijnstraat 8 uit zich op twee onderwerpen: veranderingen aan het uiterlijk van het pand die de kwaliteit verhogen, en maatregelen om het pand duurzamer te maken. Voor de energievoorziening en de klimaatbeheersing wordt gebruikgemaakt van de nieuwste duurzame technieken en materialen.

Opmerkelijke gevels met een combinatie van uitzonderlijke eisen