• Project: DPG Media, Antwerpen
  • Architect: Binst Architects
  • Aannemer: BESIX
Dit is de grid-sizer. Do not remove!

DPG Media, Antwerpen

Belgische bouwgroep Besix is aan het Antwerpse Kievitplein begonnen met de bouw van de nieuwe hoofdzetel van DPG Media. Het gebouw wordt 46m hoog en is ontworpen door Binst Architects uit Antwerpen. Vorsselmans werd hierbij aangesteld als gevelbouwer.

De voorziene uitvoeringstermijn is 19 maanden. De bouwtijd ging in bij de ondertekening van het contract, terwijl de oplevering gepland is voor midden 2019.

Het project moet een nieuwe dynamiek teweegbrengen in de volledige stationsomgeving. De toekomstige hoofdzetel zal functioneren als een gewricht tussen de bestaande bebouwing en de reeds in ontwikkeling zijnde stedenbouwkundige settings aan de Van Immerseelstraat. In de sokkel van het gebouw komen verschillende voor het publiek toegankelijke horecazaken, waaronder een brasserie-restaurant, koffiebars en multimediazaken die de 24/7-economie van DPG Media uitdragen.

De gevels zijn alzijdig opgevat, wat betekent dat elke gevel evenwaardig is ten overstaan van de andere. De materialisatie van het gebouw berust op duurzame en eigentijdse materialen die het internationale karakter van DPG Media uitdragen. Hogerop voorziet het ontwerp vier royale en toegankelijke daktuinen die positief bijdragen tot het leef-en werkklimaat van de honderden medewerkers en bezoekers. De kroon van het gebouw wordt afgezoomd met een belvedère van waaruit de geïnteresseerde bezoeker een 360°-panorama heeft over Antwerpen.

De werkzaamheden zijn inmiddels volop bezig. In december werd na de afbraak van de laatste woningen onmiddellijk begonnen met de uitvoering van de grondkerende wanden en de bemalings- en de graafwerken. Vanaf deze maand worden de eerste betonwerken uitgevoerd”, besluit commercieel directeur Gunter Egghe van Besix.

 

Met dit nieuwe gebouw wordt een open, creatieve en flexibele werkomgeving gecreëerd die 24 op 24 en 7 dagen op 7 zal leven.